Trần Xuân VinhVinh Vật Vờ

Vinh Vật Vờ

Xuất phát từ một người yêu công nghệ, tôi luôn muốn mang tới cho người xem trải nghiệm chân thật và chính xác nhất, pha thêm một chút sự hài hước trong gene, tôi luôn muốn mang tới những gì thú vị nhất về công nghệ chia sẻ với người xem

Next Events


The Ultra International
Miami, USA
May 24-26

Sónar Music & Technology
Barcelona, Spain
June 15-17

Tomorrowland Festival
Boom, Belgium
July 21-30

Video từ Vinh Xô

Vinh Vật Vờ Podcast

Gallery

Latest News

25/03/2022

How to Trust your Intuition when You’re Making a Decision

When you are alone for days or weeks at a time, you eventually become drawn to people.…

Read More

22/03/2022

Everyday inspired by the Beauty of the Mountains

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your…

Read More